SIS-TS 39 ska revideras - du kan påverka

SIS har beslutat att revidera SIS-TS 39:2015 Mikrobiologisk renhet i operationsrum – Förebyggande av luftburen smitta – Vägledning och grundläggande krav.

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter till SIS på den gällande versionen av SIS-TS 39 redan innan revsionsarbetet sätter igång.

Skicka dina synpunkter och förslag till Carina Hartmann (carina.hartmann@sll.se), som är SFVH:s kontaktperson gentemot SIS, senast den 1 februari 2019. 

Arkiv