SIS-remisser - ny rutin

Alla remisser från SIS (Standardiseringen i Sverige) kommer fortsättningsvis läggas ut på SFVH:s hemsida.

Vi får 50 – 60 remisser per år. Dessa har hittills skickats ut till de sektionsanslutna medlemmarna via sektionsstyrelserna. Vi vill nu ge alla medlemmar möjlighet att lämna synpunkter på remisserna.

Genom medlemmarnas kompetens har vi möjlighet att påverka de standarder som berör hälso- och sjukvård och tandvård.

Du hittar remisserna från SIS under Om SFVH / Standardiseringsarbete.

Remisserna publiceras fortlöpande och tas bort då svarstiden gått ut.

Du lämnar synpunkter genom att fylla i den kommentarsblankett som följer med varje remiss och maila den till carina.hartmann@sll.se.

Arkiv