Resestipendium, SIS-remisser mm.

År 2017 kan alla SFVH-medlemmar söka bidrag för att delta i internationell vetenskaplig kongress. Statuterna för SFVH:s resestipendium hittar du på Om SFVH / Stipendier.

Det finns nu nio SIS-remisser att besvara. Remisserna och information om hur du gör för att lämna synpunkter finns på Om SFVH / Standardiseringsarbete.

I juni skickade alla chefer för de svenska vårdhygieniska enheterna tillsammans med SFVH en skrivelse till NSK-region/SKL med begäran att ett Programråd Vårdhygien ska inrättas. Här är länk till skrivelsen och länk till SKL:s svar.

Läs gärna minnesanteckningarna från SFVH:s styrelsemöten. Du hittar dem i vänsterkanten på sidan Styrelse.

Arkiv