Rena händer räddar liv - hygiensjuksköterska och -läkare sökes till referensgrupp

Folkhälsomyndigheten ger SFVH möjligheten att medverka i referens- och expertgrupp för Rena händer räddar liv. Man önskar deltagande av en hygiensjuksköterska och en hygienläkare. 

Folkhälsomyndigheten skriver:

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting tagit fram den nationella arbetsmodellen och kampanjmaterialet Rena händer räddar liv år 2012. Det baserar sig på WHOs material ”SAVE LIVES: Clean Your Hands”.
Avsikten med gruppen är fortsatt långsiktigt arbete med implementering, spridning och vidareutveckling gällande handhygien inom sjukvård och särskilt boende.
Fokus på hur vi kan sprida materialet och stödja implementering så effektivt som möjligt.
I referensgruppen behövs expertis inom vårdrelaterade infektioner när det gäller såväl öppen och slutenvård samt inom den kommunala vård och omsorgen. Dess roll kommer att vara att i en dialog med Folkhälsomyndigheten vidareutveckla Rena händer-materialet och de kommunikationsinsatser som görs för förbättrad handhygien inom
vården.

Är du intresserad av att vara med i denna referens- och expertgrupp så skickar du en intresseanmälan till styrelsen@sfvh.se senast den 31 oktober 2017.

13 november: Efter intresseanmälningar har föreningen nominerat Berith Carlsson och Erik Sturegård.

 

Arkiv