Motioner till SFVH:s årsmöte

 

SFVH:s årsmöte 2015 kommer att hållas torsdagen den 16 april. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 5 mars. Motioner skickas till styrelsen@sfvh.se.

Arkiv