Magisterutbildning i Skövde startar VT 2017

Högskolan i Skövde kommer vårterminen 2017 starta ett magisterprogram inom folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien på distans. Utbildningsprogrammet vänder sig till yrkesverksamma personer inom områdena hälsa och vård. Utbildningen ges på halvfart och ger en magisterexamen i folkhälsovetenskap på 60 hp.

Utbildningsprogrammet är en vidareutveckling av Diplomprogrammet i smittskydd/vårdhygien som tidigare gavs vid Nordic School of Public Health NHV i Göteborg och som upphörde i samband med att NHV avslutade sin akademiska verksamhet 31 december 2014. Den nya utbildningen är därför unik och den enda i Norden som ger magisterexamen inom folkhälsovetenskap med inriktning smittskydd och vårdhygien. 

Läs mer här (klicka på den blå texten):

Brev till SFVH från Kristina Carlén, programansvarig och Prof. Alexandra Krettek, Med Dr, ämnesföreträdare för folkhälsovetenskap

 

Arkiv