Ledamöter till Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete

Folkhälsomyndigheten har sedan början av 2015 en samverkansgrupp för Stramaarbete inrättad vid myndigheten. Syftet är att ha en grupp som representerar externa aktörer med koppling till arbetet med antibiotikaresistens och fortsatt tillgång till effektiva antibiotika, vilka ska säkerställa intressentperspektivet i myndighetens arbete med frågor inom området, samt främja den lokala förankringen av myndighetens arbete.

SFVH är representerad i Folkhälsomyndighetens grupp för Stramaarbete med en hygiensjuksköterska och en hygienläkare. Deras mandatperiod går ut vid kommande årsskifte.

SFVH ska nu nominera fyra nya gruppmedlemmar - två hygiensjuksköterskor och två hygienläkare. Av dessa väljer Folkhälsomyndigheten ut en av vardera kategorin. 

Mandatperioden är två år. Gruppen har ett-två möten per termin.

Du som arbetar som hygiensjuksköterska eller hygienläkare: Skicka din intresseanmälan till styrelsen@sfvh.se senast den 23 november 2018. Berätta i korta ordalag varför du är intresserad av att vara med i gruppen.

Arkiv