Hygienisk standard på patienthotell

I mars 2016 skickade SFVH en fråga till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om ansvaret för den hygieniska standarden på patienthotell.

IVO har nu besvarat frågan och klargör att vårdgivaren har ansvar för god hygienisk standard enligt Hälso- och sjukvårdslagen för de patienter som är inskrivna inom den slutna vården, men är placerade på hotellet.

Om du klickar nedan så kommer du till:

SFVH:s skrivelse

IVO:s svar

Arkiv