Handlingsplan för patientsäkerhet - lämna synpunkter senast 22 september

Socialstyrelsen har tagit fram en Handlingsplan för patientsäkerhet som nu skickats ut på bred remiss. 

SFVH har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Föreningens remissvar baseras på medlemmarnas åsikter, så nu vill vi att du tar del av handlingsplanen och mailar dina synpunkter till styrelsen@sfvh.se senast den 22 september.

Klicka på länkarna nedan för att läsa handlingsplan och missivbrev.

Handlingsplan för patientsäkerhet

Missivbrev

SFVH:s remissvar

Arkiv