Glädjande nyhet från SKL

 

I oktober 2017 fick SFVH möjlighet att lämna synpunkter på arbetsområden för vad som då kallades Programråd Vårdhygien inom den Nationella kunskapsstyrningen (se gärna nyhet publicerad 2017-10-05).

Sedan dess har man förändrat benämningarna på olika delar av den nationella kunskapsstyrningen och skapat Nationella programområden och Nationella samverkansgrupper. Läs gärna mer om den nationella kunskapsstyrningen på https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning.14031.html

För några dagar sedan fick vi det glädjande beskedet från SKL att det kommer att skapas en Nationell arbetsgrupp (NAG) Vårdhygien (det som tidigare kallades Programråd Vårdhygien) och att den ska sortera under Nationell samverkansgrupp (NSG) Patientsäkerhet.

Vi hoppas att så småningom kunna förmedla information till föreningens medlemmar om hur den nya NAG Vårdhygien kommer att vara sammansatt och vad man kommer att arbeta med.

Arkiv