FoHM inrättar samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor - anmäl ditt intresse

Folkhälsomyndigheten kommer att inrätta en samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor. Gruppen ska fungera som en dialoggrupp för att förmedla sjukvårdens och omsorgens intressen och behov till Folkhälsomyndigheten samt främja den lokala och nationella förankringen av myndighetens arbete. 

Läs mer om gruppen i brev från Folkhälsomyndigheten. Länk till brev. Gruppen kommer att sammanträda en gång per termin och ett första möte planeras till mars 2018.

SFVH har fått möjlighet att nominera fyra personer till gruppen. Av dessa kommer FoHM välja ut två. 

De representanter som nomineras ska ha bred och djup kompetens inom sitt specialistområde samt erfarenhet av vårdhygieniskt arbete eller annat arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner eller relaterat arbete med patientsäkerhet. I ledamöternas uppdrag ingår, förutom att närvara vid möten, att regelmässigt återrapportera till och från de organisationer de representerar.

Är du intresserad av att vara med? Maila då till styrelsen@sfvh.se senast den 10 december 2017.

Vi ser gärna att hygiensjuksköterskor, tandvårdspersonal och verksamma inom sterilisering anmäler sig eftersom Svenska Hygienläkarföreningen har fått möjlighet att nominera hygienläkare.

 

19 december 2017

SFVH har nominerat Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Ann-Christin Johansson, hygiensjuksköterska Region Halland; Inger Spencer, tandsköterska och hygienansvarig vid Folktandvården VGR; samt Carin Jakobsson, tandsköterska Region Gotland till Samverkansgruppen för vårdhygieniska frågor.

Januari 2018

Folkhälsomyndigheten har utsett Ann-Christin Johansson och Carin Jakobsson till SFVH:s representanter i samverkansgruppen för vårdhygieniska frågor.

Arkiv