Djur i vården - ge synpunkter på remissversionen

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) har beslutat att ta fram vårdhygieniska rekommendationer avseende djur i vård och omsorg. Rekommendationerna ska fungera som en praktisk vägledning och baseras på vetenskap och vårdhygienisk erfarenhet och expertkunskap.


En arbetsgrupp inom SFVH tillsattes 2015 för att skapa vårdhygieniska rekommendationer för djur i vården. Arbetsgruppen har nu kommit så långt att vi ser det angeläget att inhämta synpunkter.
Vi inbjuder er därför att inkomma med åsikter på förslaget. Vi vill ha svar senast 30 november 2016. Klicka här för Remissinbjudan.


Remissen innefattar två delar, förslag till dokument och svarsblankett.

Klicka här för Förslag till dokument.

Klicka här för Svarsblankett. I svarsblanketten framgår vart svaret ska sändas. Spara ner filen på din dator, öppna den med Word, fyll i dina synpunkter.

För medlemmar inom SFVHs sektioner är det önskvärt att gemensamt svar lämnas från representativa grupper. Ange i svarsblanketten från vilken grupp svaret kommer samt kontaktperson.


För arbetsgruppen

Birgitta Lytsy, Sammankallande i arbetsgruppen 

Arkiv