Arbetsgrupp "Djur i vården"

På årsmötet beslutades att utse en arbetsgrupp som tar fram vårdhygieniska rekommendationer för hanteringen av djur i vården i syfte att minska risken för smittspridning. Birgitta Lytsy utsågs till sammankallande.

Om Du vill vara med i arbetsgruppen - kontakta Birgitta Lytsy senast den        1 augusti 2015. Maila till birgitta.lytsy@akademiska.se.

 

Arkiv