Är du intresserad av operationssalsventilation och/eller operationskläder?

Inom SIS finns två tekniska kommittéer som sysslar med frågor som rör några av de infektionsförebyggande åtgärderna inom kirurgi: operationssalsventilation och operationskläder.

Du har nu möjlighet att bli deltagare i en eller båda dessa kommittéer.

I TK 333 arbetar man med frågor som rör operationskläder och andra operationstextilier, bl.a. standarden SS-EN 13795.

I TK 527 arbetar man med frågor som rör operationssalsventilation, bl.a. den tekniska specifikationen SIS-TS 39.

Du kan läsa mer om båda kommittéerna på SIS webbplats sis.se. 

Kommittéerna har vanligtvis möte en gång per termin, och en del mailkontakt mellan mötena. 

Är du intresserad av att vara med i någon av kommittéerna, eller båda, så skickar du en intresseanmälan till styrelsen@sfvh.se senast den 20 augusti 2020.

Arkiv