Vinnare av Svenska Hygienpriset 2013

Sveriges viktigaste pris är nu utdelat av prisutdelare Johan Carlson, generaldirektör Smittskyddsinstitutet och Ann Tammelin, ordförande Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH)

 

Svenska hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet, i hälso-och sjukvård, äldreomsorg, tandvård eller veterinärmedicin inklusive deras serviceverksamheter. 

Folktandvården Halland har satt hygienfrågorna på agendan genom 
att utbilda hygienombud och observatör på varje klinik. Ledningen 
har gett verktygen, tiden och kunskapen så att patientsäkerhet 
kan garanteras utifrån de lagar och föreskrifter som finns.

Kristin Gustafsson (verksamhetschef) och Annika Birgersson (1:a Tandsköterska)


Diplom Folktandvården Halland 


Höglandssjukhuset i Eksjö och Nässjö har genomfört ett framgångsrikt 
patientsäkerhetsarbete där man lyckats minska antalet patienter 
med Clostridium difficile-infektion genom omfattande insatser och 
ett tvärprofessionellt samarbete över verksamhetsgränserna. 
Resultatet har visat sig hållbart över tid.

Gunilla Wivast (vårdenhetschef), Maria Gunnman (Städledare) och Inger Hansen (vårdutvecklare)

 

Diplom Höglandssjukhuset i Eksjö och Nässjö 


Maria Karlsson, Chefveterinär på Djursjukhuset Gammelstad har 
med sitt brinnande engagemang och sin kunskap lyft antibiotika- och 
vårdhygienfrågorna till en självklar patientsäkerhetsfråga inom veterinärmedicinen. 
Maria Karlsson driver frågorna med tydliga mål 
och sprider med sin entusiasm kunskapen vidare.

Maria Karlsson (Chefveterinär)Diplom Maria Karlsson, Chefveterinär på Djursjukhuset Gammelstad 
 

Juryn består av sakkunniga i Svensk Förening för Vårdhygien: 

  • Birgitta Lönnberg, Hygiensjuksköterska, Landstinget Gävleborg
  • Inger Spencer, Hygienansvarig
  • Folktandvården Västra Götaland
  • Inga Zetterqvist; Hygiensjuksköterska från SMI 


Övriga i projektgruppen: Peter Thore 

Läs mer på Svenska Hygienpriset 2013 sida

Arkiv