Svenska Hygienpriset 2013

Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom all vård och omsorg. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är täta och risken för smittspridning är stor.

Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner.


Svenska hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet, i hälso-och sjukvård, äldreomsorg, tandvård eller veterinärmedicin inklusive deras serviceverksamheter.

Prisutdelare Johan Carlson, generaldirektör, Smittskyddsinstitutet och Ann Tammelin ordförande SFVH

 

                                

 

Här nedan finns länkar till Svenska Hygienpris 2013 och pristagarnas presentationer.

Folktandvården Halland har satt hygienfrågorna på agendan genom
att utbilda hygienombud och observatör på varje klinik. Ledningen
har gett verktygen, tiden och kunskapen så att patientsäkerhet
kan garanteras utifrån de lagar och föreskrifter som finns. 

Kristin Gustafsson (verksamhetschef) och Annika Birgersson (1:a Tandsköterska)

Diplom Folktandvården Halland

Folktandvården Hallands presentation  

 

Höglandssjukhuset i Eksjö och Nässjö har genomfört ett framgångsrikt
patientsäkerhetsarbete där man lyckats minska antalet patienter
med Clostridium difficile-infektion genom omfattande insatser och
ett tvärprofessionellt samarbete över verksamhetsgränserna.
Resultatet har visat sig hållbart över tid.

Gunilla Wivast (vårdenhetschef), Maria Gunnman (Städledare) och Inger Hansen (vårdutvecklare)

Diplom Höglandssjukhuset i Eksjö och Nässjö 

 Höglandssjukhuset Eksjö Nässjö presentation

 

Maria Karlsson, Chefveterinär på Djursjukhuset Gammelstad har
med sitt brinnande engagemang och sin kunskap lyft antibiotika- och
vårdhygienfrågorna till en självklar patientsäkerhetsfråga inom veterinärmedicinen.
Maria Karlsson driver frågorna med tydliga mål
och sprider med sin entusiasm kunskapen vidare.

Maria Karlsson (Chefveterinär)

Diplom Maria Karlsson, Chefveterinär på Djursjukhuset Gammelstad

 Djursjukhuset Gammelstaden presentation

 

Juryn

Juryn består av sakkunniga i Svensk Förening för Vårdhygien:

  • Birgitta Lönnberg, Hygiensjuksköterska, Landstinget Gävleborg;
  • Inger Spencer, Hygienansvarig,
    Folktandvården Västra Götaland;
  • Inga Zetterqvist; Hygiensjuksköterska från SMI.
    Övriga i projektgruppen: Peter Thore

 

Bilder från prisutdelningen

 

Foto: Mari Banck