Svenska Hygienpriset delas ut på Hygiendagarna i Umeå den 11 mars

Två sjukhus och en förening fick under tisdagen ta emot Svenska hygienpriset 2014. 
Det är Svensk förening för vårdhygien som delar ut Svenska Hygienpriset under de pågående Hygiendagarna i Umeå den 11 mars

Prisutdelare var landstingsrådet Karin Lundström, Västerbottens läns landsting 

De får årets Svenska hygienpris!  

Pristagarna: Ninnie Bruhn, Maria Tiger, Barbro Ström,Barbro Larsson, Lillian Emanuelsson 
Karin Lindkvist 

Motivering:Central-IVA, CIVA och avdelning 96, får Svenska Hygienpriset för projektet ”Rumsrent”- ett tvärprofessionellt vårdhygieniskt förbättringsarbete. 
Genom ett systematiskt och strukturerat arbetssätt har man tagit fram ett flertal relevanta verktyg, där syftet är att förbättra hygienen och städkvalitén på vårdrummet. Viktiga hygienrutiner presenteras på ett nytt sätt. 
Arbetet är inspirerande för andra att ta efter. 

Universitetssjukhuset i Örebro

Andreas Ohlin och neonatalavdelning 35 vid Universitetssjukhuset i Örebro får Svenska Hygienpriset för att ha infört en ny vårdrutin kallad scrub the hub. Den går ut på att intravenösa infarter före insättandet gnuggas i 15 sekunder med en spritindränkt sudd. Enligt Svensk förening för vårdhygien har det lett till en kraftigt minskad risk för sepsis. ”Metoden är enkel att utföra och lätt att sprida till andra patientgrupper. Ett föredömligt verktyg.

Distriktsveterinärerna

        

Pristagarna: Lisa Haglund, Maria Tholander Hasselrot 
och Håkan Henriksson,

Motivering: Distriktsveterinärerna får priset för ett vårdhygieniskt kvalitets och förändringsarbete i hela organisationen kallat ”Vårt Hygienarbete”. Utmaningen har varit att få ut budskapet i en organisation spridd över hela Sverige. Trots mycket speciella arbetsförhållanden har man med stort engagemang lyckats få till egendesignade lösningar inom ett prioriterat område. Dessa verklighetsförankrade lösningar har testats före breddinförandet. Ett föredömligt arbete som andra kan ta efter. 
 

Det kom in 30 nomineringar till den 7 februari 2014 då möjligheten att nominera stängdes. 

Svenska hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet, i hälso-och sjukvård, äldreomsorg, tandvård eller veterinärmedicin inklusive deras serviceverksamheter. 

 

Jurygruppen 
Består av sakkunniga inom Svensk Förening för Vårdhygien 
• Birgitta Lönnberg, Hygiensjuksköterska, Landstinget Gävleborg. 
• Inger Spencer, Hygienansvarig, Folktandvården Västra Götaland. 
• Inga Zetterqvist; Hygiensjuksköterska från Folkhälsomyndigheten. 


Vinnarnas presentationer och finns under fliken Svenska Hygienpriset, länk finns här 

 

Arkiv