Svenska Hygienpriset 2014

I år var det för 8:e året priset delades ut till värdiga vinnare.

 

Två sjukhus och en förening fick under tisdagen den 11 mars ta emot Svenska hygienpriset 2014.

                           

Svenska Hygienpriset 2014 delades ut på årets hygiendagar i Umeå den 11 mars. Prisutdelare var landstingsrådet Karin Lundström, Västerbottens läns landsting

 
Det kom in 30 nomineringar till den 7 februari då möjligheten att nominera stängdes.

Svenska hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet, i hälso-och sjukvård, äldreomsorg, tandvård eller veterinärmedicin inklusive deras serviceverksamheter.

 

 

Svenska Hygienpristagare 2014

 

Här nedan finns länkar till Svenska Hygienpris 2014 och pristagarnas presentationer.


Universitetssjukhuset i Örebro

Pristagare: Anders Ohlin

Länk till diplom, här

Länk till presentationen, här

Motivering: Andreas Ohlin och neonatalavdelning 35 vid Universitetssjukhuset i Örebro får Svenska Hygienpriset för att ha infört en ny vårdrutin kallad scrub the hub. Den går ut på att intravenösa infarter före insättandet gnuggas i 15 sekunder med en spritindränkt sudd. Enligt Svensk förening för vårdhygien har det lett till en kraftigt minskad risk för sepsis. ”Metoden är enkel att utföra och lätt att sprida till andra patientgrupper. Ett föredömligt verktyg.

 

Distriktsveterinärerna

Pristagare: Lisa Haglund, Maria Tholander Hasselrot och Håkan Henriksson.

Länk till diplom, här

Länk till presentationen, här

Motivering: Distriktsveterinärerna får priset för ett vårdhygieniskt kvalitets och förändringsarbete i hela organisationen kallat ”Vårt Hygienarbete”. Utmaningen har varit att få ut budskapet i en organisation spridd över hela Sverige. Trots mycket speciella arbetsförhållanden har man med stort engagemang lyckats få till egendesignade lösningar inom ett prioriterat område. Dessa verklighetsförankrade lösningar har testats före breddinförandet. Ett föredömligt arbete som andra kan ta efter.

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

  

Pristagare: Pristagarna: Ninnie Bruhn, Maria Tiger, Barbro Ström,Barbro Larsson, Lillian Emanuelsson och Karin Lindkvist

Länk till diplom, här

Länk till presentationen, här

Motivering: Central-IVA, CIVA och avdelning 96, får Svenska Hygienpriset för projektet ”Rumsrent”- ett tvärprofessionellt vårdhygieniskt förbättringsarbete.
Genom ett systematiskt och strukturerat arbetssätt har man tagit fram ett flertal relevanta verktyg, där syftet är att förbättra hygienen och städkvalitén på vårdrummet. Viktiga hygienrutiner presenteras på ett nytt sätt. Arbetet är inspirerande för andra att ta efter.

 

Jurygruppen
Består av sakkunniga inom Svensk Förening för Vårdhygien
• Birgitta Lönnberg, Hygiensjuksköterska, Landstinget Gävleborg.
• Inger Spencer, Hygienansvarig, Folktandvården Västra Götaland.
• Inga Zetterqvist; Hygiensjuksköterska, Folkhälsomyndigheten (ej med på bild).

Några bilder från prisutdelningen

 

Foto:Mari Banck

 Läs mer om hygiendagarna som ägde rum den 10-12 mars i Umeå på hemsidan under fliken Hygiendagar 2014

 


Bild på 2013 års pristagare och jurymedlemmar