SFVH:s hygiendagar den 10-12 mars 2014 Folkets Hus Umeå

                

Svensk Föreningen för Vårdhygien Hygiendagar 2014 i Umeå

Björkarna hade inte börjat lövas när vi träffades i "björkarnas stad", Snön låg fortfarande i små drivor. Programmet innehöll många intressanta och duktiga föreläsare som delade med sig av sin kunskap. Det fanns tid för social samvaro och, inte minst fanns tid till att besöka alla våra utställande företag.

Här nedan publiceras föreläsarnas presentationer under föreläsningens rubrik. Är det fler föreläsare under en rubrik finner du länken till föreläsningen på respektive föreläsares namn.

 

Måndag 10 mars

Normering, tillsyn kunskapsspridning Vilken roll har Sos, IVO och FoHm i "vårdhygiensverige?"

Länk till föreläsarnas presentationer finns under respektive namn

Föreläsare : Inger Riesenfeld-Örn
Föreläsare: Maria Melin

 

Föreläsare: Olle Aspevall

 

Vilka krav ska vi ställa på medel för handdesinfektion

 

Länk till föreläsarnas presentationer finns presenterat under namnet

Föreläsare: Göran Hedin 

 

SODA - utbildningsmaterial

 

Länk till föreläsningen presentateras under namnet

Föreläsare: Lena Nilsson och Mari Banck

 

Tisdag 11 mars

Vad ska vi ha på oss på operation? Översikt av olika material och klädsystem – prestanda och komfort i box och i verkligheten.

Länk till föreläsarnas presentationer finns presenterat under namnen

Föreläsare: Tarja Pajula

Föreläsare: Berit Reinmülle hänvisar till litteratur som kan köpas  (Practical Safety Ventilation in Operation Rooms - An Instruction) Kontakta berit@chalmers.se
Föreläsare: Ann Tammelin

Säker bröstmjölk. Rutiner och mikrobiologisk kontroll på ny modersmjölkcentral. Hantering i mjölkkök på neonatalavdelning.

Länk till föreläsarnas presentationer finns presenterat under namnen

Föreläsare: Ihsan Sarman, Christiane Engelbrektsson och Ingela Sandström
Föreläsare: Göran Hedin

 

Vårdhygien – historia och utveckling i Sverige och internationellt

 Föreläsare: Anna Hambraeus och Inger Riesenfeld-Örn

  

Tandvårdsblock tisdagen den 11 mars

 

Vattenkvalitén i våra unitar – var står vi idag/imorgon.

 Länk till föreläsarnas presentationer finns presenterat under namnen

Föreläsare: Rolf Claesson


Legionellafall i tandvården. Rapport från incident i Uppsala.

Länk till föreläsarnas presentationer finns presenterat under namnet Föreläsare: Peter Lundholm

 

Utbildning i Basala hygienrutiner för tandläkare och tandhygienister. Är den tillräcklig och för vi ut samma budskap nationellt?

Länk till föreläsarnas presentationer finns presenterat under namnet

Föreläsare: Jana Huggare Johansson Ingegärd Lundgren Svensson,  

 

Föreläsare: Linda Eriksson

Män drabbas oftare än kvinnor av vårdrelaterade infektioner - analys av riskfaktorer och överlevnad hos 9428 patienter och hur man kan återkoppla mätresultat

Länk till poster, här

Länk till föreläsarnas presentationer finns presenterat under namnet

Föreläsare: Anders Johansson

Onsdag 12 mars

Vaccination av tandvårdspersonal - när och varför?
Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga – vad gäller för tandvården, och skiljer det sig från sjukvården? 

 

Länk till föreläsarnas presentationer finns presenterat under namnet

Föreläsare: Stephan Stenmark

 

Robotkirurgi – framtidens teknik. En vårdhygienisk och sterilteknisk utmaning.

Länk till föreläsarnas presentationer finns presenterat under namnet

Föreläsare: Peter Mangell

Föreläsare: Jenny Lindgren 

 

Från vårdhygien runt polcirkeln: läkarrock och Legionellaprojekt

 

Länk till föreläsarnas presentationer finns presenterat under namnet

Föreläsare: Kia Karlman (inget material) och Anders Toresson

 

Luftburen smitta. 
Erfarenheter av vårdrelaterad TBC-spridning. 
 

Föreläsare: Ingemar Qvarfordt, Ingela Berggren och  Elda Sparrelid (publiceras inom kort) 
 

Tandvårdsblock 12 mars

Kvalitetsindikatorer för tandvårdens viktigaste maskinpark -diskdesinfektor och ultraljudsbad. Varför är rengöring så viktig?

Föreläsare: Andreas Bengtsson 

 Posterutställning

 

Det pågår en mängd projekt, utvecklingsarbete, forskningsresultat i olika delar av landet som är intressanta att ta del av. Sex postrar fanns med på årets hygiendagar.

 

Poster 1. Hur länge är ytor rena efter städning?
- En studie på en akutmottagningUmeå universitet och Vårdhygien Västerbotten. Peter Sundberg, Rolf Lundholm och Anders Johansson
 

Poster 2. Bakteriekontamination på övertäckt operationsdukning - en pilotstudie med mätning av bakterier på operationsdukningar i tomma fullt ventilerade operationsrum efter 12, 15 och 24 timmar


Umeå universitet och Vårdhygien Västerbotten
Maria Sandström, Karin Klarin, Harriet Söderström, Anders Johansson, Birgitta Åkesdotter Gustafsson 
 

 

Poster 3. Vårdhygien på webben blev 2014 års postervinnare

 

Länk till poster,
här
Vårdhygien Västerbotten, Laboratoriemedicin Vårdhygien Norrlands Universitetssjukhus Umeå. Maria Grimfelt, och Mari Stenlund Hygiensjuksköterska

Motivering till 2014 års posterpris:

Priset går till Vårdhygien Västerbotten för postern "Vårdhygien på webben". Man har använt en modern informationsteknologi - e-utbildning med instruktionsfilmer - både för att föra ut baskunskap (basala hygienrutiner) och för att kvalitetssäkra en manuell rutin (steril uppdukning). På detta sätt når man många olika yrkeskategorier i ett stort geografiskt område. Metoden kan appliceras på andra vårdhygieniska områden. Posterns layout är tilltalande med en bra mix av bilder och text.

Poster 4. Final rinse collector

Länk till poster, här


Vårdhygien NUS
Stefan Dannelöv

Poster 5. Vårdhygieniskt lab i Västerbotten

Länk till poster, här 


Vårdhygien, Norrlands Universitetssjukhus
Carina Karlsson, Linda Nordin & Maggie Wendel

Poster 6. Distriktsveterinärernas hygienarbete

Länk till poster


Distriktsveterinärerna i Gävle
Maria Tholander Hasselrot

 

Vinnande utställare 2014

Lahega röstades fram av årets deltagare enligt följande kriterier:

  • Utställningens utformning och presentationen av produkterna
  • Kreativitet och nytänkande i utställning och produktinformation
  • Kompetens hos utställningspersonalen
  • Nyhetsvärde
  • Nytta för ditt yrkesområd

Länk till presentationen

 

 Karl Bülow presenterade Lahega, vinnande utställare

 

Svenska Hygienpriset 2014 delades ut  av landstingsrådet Karin Lundström, Västerbottens läns landsting.

Två sjukhus och en förening fick under tisdagen den 11 mars ta emot Svenska hygienpriset 2014. Länk till Svenska Hygienpriset 2014 där du kan läsa mer
Bild på alla pristagare.

Länk till Powerpointbilder som visades under Hygiendagarna; här

Styrelsensom arrangerat 2014 års hygiendagar tackar alla deltagare för mycket bra och inpirerande dagar

 

Bilder från hygiendagarna. Foto: Mari Banck 

 
 
 

 

Pratktisk information om 2014 år Hygiendagar finner du nedan

Alla som arbetar inom vård, tandvård, omsorg, steriliseringsverksamhet, veterinärmedicin, leverantörsföretag med flera är välkomna.

I programmet hittar du bland annat föreläsningar om:
• Kläder på operation
• Bröstmjölk
• Vaccinationer av tandvårdspersonal
• Tuberkulos
• Vattenkvalité i tandvårdsunitar
• Medel för handdesinfektion

Styrelsen hoppas att programmet är lärorikt och utvecklande, men också att alla deltagare hittar tid för social samvaro och, inte minsta, att besöka alla våra utställande företag

Program hittar du i höger kolumn

 

Du kan anmäla dig till alla dagarna eller enstaka dag

Tid och plats och boende för SFVH hygiendagar

Startar måndagen den 10 mars kl. 10.00 och avslutas onsdagen den 12 mars kl. 15.00. Hygiendagarna äger rum på Umeå Folkets hus som är beläget i centrala Umeå, vid Vasaplan

Deltagaravgift:
1 dag 1500kr exklusive förtäring
2-3 dagar 2600kr exklusive förtäring

Förtäring:
Dagpaket måndag 365 kr, lunch och eftermiddagskaffe
Dagpaket tisdag 455 kr, fm - lunch och eftermiddagskaffe
Dagpaket onsdag 365 kr, förmiddagskaffe och lunch

Hotellen är bokningsbara fram till 10 februari 2014.

Efter detta datum bokas rum på egenhand direkt med hotellen.
Comfort Hotel Winn

Pris enkelrum 1424 kr/natt
Pris Dubbelrum 1513 kr/natt
Hotell Aveny
Pris enkelrum 1245 kr/natt

Mer information om logi, måltider och lite till ser du på anmälningsformuläret då du prickat i ditt deltagande

Anmäl för konferensdeltagare, föreläsare, utställare, gäster och inbjudna

Sista dagen för anmälan var den 3 mars.Vill du efteranmäla dig, kontakta katarina.nilsater@umea.fh.se eller telefon 090-156236. För deltagande i konferensen krävs att man är medlem i SFVH. Om du inte redan är medlem - klicka på länken Medlemskap och anmäl dig.

Företagsutställare

Vi hälsar utställandeföretag välkomna till 2014 års hygiendagar.
Företag har fått särskild inbjudan att vara utställare. Har dufrågor kontakta lena.engman@textilia.se

Anmäl för företagsutställare
Sista dagen för anmälan var den 25 februari. Vill du efteranmäla dig, kontakta katarina.nilsater@umea.fh.se  eller telefon 090-156236.

De personer som är anknutna till utställande företag och vill delta på hygiendagarna anmäler sig som ”Utställare + konferensdeltagare" de deltagare som bara önskar delta med utställning anmäler sig som ”utställare”:

Vi öppnar dörrarna kl 07.00 den 10 mars för bygge av utställning.
I utställaravgiften på 12 000 ex moms, ingår ett bord, en stol och ett eluttag samt kaffepauser och lun-cher för en person.
Ytan är 3 meter bred och 2 meter djup. 
Önskar ni ni delta på middagar tillkommer en kostnad.

Registrering

Registreringen startartar måndagen den 10 mars kl. 10.00.
Dagen startar med att det ges möjlighet att träffa utställare mellan 10:00 till 11:30.

Poster

Det pågår en mängd projekt, utvecklingsarbete, forskningsresultat i olika delar av landet som är intressanta att ta del av.
Gör en posteranmälan och ställ ut på hygiendagarna posteranmälan finner du i högerkolumnen.

Svenska Hygienpriset 2014

 

Svenska Hygienpriset kommer även i år att delas ut till personer eller verksamheter som gjort goda vårdhygieniska insatser. Nominera någon som du anser ska vinna Svenska Hygienpriset 2014. Här finns nomineringsblanketten.

Läs mer om Svenska Hygienpriset 2014 här
 

Årsmöte

Årsmötet äger rum tisdagen den 11 mars 2013, klockan 16:50 – 18:00 Kallelsen finner du i aktuella dokument

På årsmötet kommer förslag till nya stadgar att behandlas, Förslag finner du i aktuella dokument. 

 

Konferenslokalen

Umeå Folkets hus är beläget i centrala Umeå, vid Vasaplan, som invigdes 1986. Huset rymmer ett antal konserthallar, scener och konferenslokaler där Idun är den största och rymmer ungefär 860 personer.

Länk till Umeå Folkets Hus http://www.umea.fh.se/konferene

 

                              

Kanske har björkarna börjat att lövas när vi åter träffas i "björkarnas stad" Umeå.

Umeå - varför björkarnas stad? Här finns svaret

  

Väl mött i Umeå

/Ann Tammelin, ordförande