Nationell grupp för vårdhygienfrågor inom humansidan

En nationell grupp som samlar de aktörer på nationell nivå som arbetar med vårdhygien inom humansidan bildades år 2013. 

Syftet med gruppen är att deltagarna tillsammans ska identifiera viktiga och aktuella frågor inom på det vårdhygieniska området, hålla varandra informerade om aktiviteter som planeras inom området och vid behov föreslå och samordna gemensamma satsningar. 

Deltagande myndigheter och organisationer 
Svensk Förening för Vårdhygien, Smittskyddsläkarföreningen, Sveriges Kommuner och Landsting, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen är representerade i gruppen. Smittskyddsinstitutet är sammankallande och står som värd för mötena.

Information kommer fortlöpande att läggas på hemsidan under styrelsen - nationell grupp för vårdhygienfrågor

Har du frågor kontakta SFVH ordförande: ann.tammelin@sll.se

Länk till Socialstyrelsens sida

Arkiv