Creutzfeldt Jakobs sjukdom – Vårdhygieniska rekommendationer är nu ute på remiss

Svensk Förening för Vårdhygien gav arbetsgruppen som består av, Michael Toepfer, Vårdhygien Jönköping, Per-Olof Svensson, Vårdhygien Jönköping, och Ingrid Ekfeldt, Vårdhygien Västra Götaland  den 1 november 2011 i uppdrag att revidera den senaste revisionen från år 2006. 

Arbetsgruppen har granskar befintliga dokument och vetenskapliga publikationer som har relevans för hantering av vårdhygieniska frågor kring Creutzfeldt Jakobs sjukdom. 

SFVH har givit medlemmarna möjlighet att inkomma med synpunkter till michael.toepfer@lj.se senast den 12 maj 2013 innan SFVH slutligen godkänner en slutversion. 

Kontaktperson: michael.toepfer@lj.se

 
Här nedan finns remiss

Creutzfeldt Jakobs sjukdom – Vårdhygieniska rekommendationer 


Arbetsgruppen presenterade underlag på studiedagarna i Örebro den 20 mars 2013, här finner du länk till studiedagarna och föreläsarna Nils-Olof Hagelius och Michael Toepfer presentationer. 

Tidigare dokument om Creutzfeldt Jakobs sjukdom – Vårdhygieniska rekommendationer från 2006 finns på SFVH hemsida och här finns länk till sidan som finns under dokument.

Arkiv