SFVH:s studiedagar på Conventum i Örebro

SFVH:s studiedagar den 20-22 mars 2013 

                      

För tredje året samlades vi - medlemmar i Svensk Föreningen för Vårdhygien till studiedagar på Conventum i Örebro. Styrelsen hoppas att programmet var lärorikt och utvecklande, men också att alla deltagare hittade tid för social samvaro och, inte minsta, besökte alla våra utställande företag.

Här nedan publiceras föreläsarnas presentationer under föreläsningens rubrik. Är det fler föreläsare under en rubrik finner du länken till föreläsningen på respektive föreläsares namn.


Onsdagen den 20 mars

Stick och skärskador och blodburen smitta - hur ska nytt EU-direktiv och nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket ge vårdpersonal bättre skydd?

Länk till föreläsarnas presentationer finns här på respektive namn

Föreläsare : Peter Lundholm, Katarina Madehall och Jenny Persson-Blom

 

 

ESBL och ESBL-carba - ofarlig kolonisering eller ett folkhälsoproblem?

Föreläsare: Tinna Åhrén 

Reviderad CJD dokument och bakgrundsinformation om sjukdomen CJD

Länk till föreläsarnas presentationer finns här på respektive namn

Föreläsare: Nils-Olof Hagelius och Michael Toepfer

 

 Foto på  två deltagare ur CJD arbetsgruppen, Michael Toepfer och Ingrid Ekfeldt

 

Torsdagen den 21 mars förmiddag

Tandvårdsblock

Hemtandvård - en vårdhygienisk utmaning

Föreläsare: Göran Friman 

 

Följsamhet till basala hygien inom offentlig och privat tandvård

Föreläsare: Bodil Lund (inget material finns)

 

Vårdblock

Smittspridning inom neonatalvården. Har vi någon nytta av screening? Spelar lokalerna någon roll? Vad gör vi med all utrustning? Hur stoppar vi ett utbrott?

Länk till föreläsarnas presentationer finns här på respektive namn

Föreläsare: Ingrid EkfeldtAnnika Samuelsson, Anders Johansson och Eva Melander

PRISS – Protesrelaterade Infektioner Ska Stoppas

Föreläsare: Birgitta Lönnberg, Torbjörn Schultzon och Anna Stefansdottir 

Torsdagen den 21 mars eftermiddag

Workshop om spol- och diskdesinfektorer - erfarenhetsutbyte
Presentationen av nuläget för HB 600 och SODA

 


Föreläsare: Lena Nilsson och deltagare som i uppdelade grupper hade erfarenhetsutbyte

 

 

Torsdagen den 21 mars eftermiddag

Mobil tandvård på Gotland, basal hygien och instrumenthantering

Föreläsare: Peter Lundholm, Ingrid Olsson och Monica Palmö (projektdirektiv)

 

Fredag den 22 mars förmiddag

Hur bör en endoskopiavdelning vara planerad?

Föreläsare: Lena Nilsson (inget material finns)

Slutsköljvatten i en endoskopidiskdesinfektorer - kontroller och problem. En patientsäkerhetsrisk.

Föreläsare: Martin Jarl (inget material finns)

 

Hur kan Läkemedelsverket hjälpa oss när medicintekniska produkter är en risk för patienten?


Föreläsare: Alf Öhman  (inget material finns)

Nya möjligheter med gamla antibiotika?
Föreläsare: Tomas Tängdén(inget material finns)

 

Vad säger Socialstyrelsen?

Föreläsare: Inger Riesenfeld-Örn

 

Fredag den 22 mars eftermiddag 

Städning i vården - ett år senare
Länk till föreläsarnas presentationer finns här nedan på respektive namn

Har SIV uppmärksammats och väckt reaktioner?
Föreläsare: Ulrika Ransjö

Olika metoder att mäta städkvalitet
Föreläsare:  Eva EdbergL-O HedmanJimmy Björklund och Daniel Heimer

Jimmy Björklund, Daniel Himer, Eva Edberg, Ulrika Ransjö och L-O Hedman (inget material finns)

 

Länk till bildspel som visades under studiedagarna om föreningen och studiedagen i Örebro

 

 

Posterutställning
 

Det pågår en mängd projekt, utvecklingsarbete, forskningsresultat i olika delar av landet som är intressanta att ta del av. Två postrar fanns med på årets studiedagar.

Städkvalitet - varje patients rättighet att möta en ren miljö
Eva Edberg, Enheten för smittskydd och vårdhygien
Västmanlands sjukhus Västerås

 

Checklista – basala hygienrutiner, Vårdhygien Stockholms län

 

Lotta Edman
Carina Hartmann
Anita Johansson
Ann-Christine Karell
Vårdhygien Stockholms län

 

Svenska Hygienpriset 2013
Svenska Hygienpriset delas ut till personer eller verksamheter som gjort goda vårdhygieniska insatser. Här är länken till Svenska Hygienpristet 2013 sida där du kan läsa mer om priset.

Prisutdelare: Johan Carlsson, generaldirektör, Smittskyddsinstitutet

 

 

 

Inbjudna gäster från systerföreningarna: Danmark, Island och Norge deltog under studiedagarna

 

 


Eva Skyman fick 2013 år Sterisolstipedium

Bilder från studiedagarna

                                          Nytt för i år var uppskattad pausgympa

Foto: Mari Banck

Tack till alla medlemmar, utställande företag och föreläsare som var med i Örebro 2013 

Väl mött i Umeå 10-12 mars 2014 

/Ann Tammelin, ordförande

_________________________________________________________

Information om 2013 års studiedagar

Det kommer under dagarna föredrag om ESBL och ESBL-carba, smittspridning på neonatalavdelningar, hemtandvård, utvärdering av städning, det nya direktivet om stick- och skärskador, problem med endoskop, PRISS, mobil tandvård och en workshop om spol- och diskdesinfektorer.

Nytt för i år är att du kan anmäla dig till enstaka dag.

 Tid och plats för SFVHs studiedagar

Startar onsdagen den 20 mars kl. 10.00 och avslutas fredagen den 22 mars kl. 15.00.
Dagarna är förlagda på Conventum i Örebro.
Hitta till Conventum www.conventum.se

Konferensavgiften är 2.600 kronor. Mer information om logi, måltider och lite till ser du på anmälningsformuläret då du prickat för konferensdeltagare
 

Anmäl för medlemmar, föreläsare och inbjudna

Anmälningstiden är förlängd till 10 mars

För deltagande i konferensen krävs att man är medlem i SFVH. Om du inte redan är medlem - klicka på länken Medlemskap och anmäl dig.


Företagsutställare

Vi hälsar företag välkomna till 2013 års studiedagar.
Företag har fått särskild inbjudan att vara utställare. Har du inte fått en inbjudan kontakta lena.engman@textilia.seRegistrering

Registreringen startartar onsdagen den 20 mars kl. 10.00.

Dagen startar med att det ges möjlighet att träffa utställare mellan 10:00 till 11:30.
 


Svenska Hygienpriset 2013

Svenska Hygienpriset kommer även i år att delas ut till personer eller verksamheter som gjort goda vårdhygieniska insatser. Här är länken till nomineringsblankett.