Vi söker jurymedlemmar

Vi söker medlemmar till juryn för SFVH:s resestipendium och bjuder in till nominering.

SFVH beslutade vid årsmöte 19 april 2016 att inrätta ett resestipendium för föreningens medlemmar. Stipendiestatuter har sedan utformats och publicerats på SFVH:s hemsida (www.sfvh.se / Om SFVH / Stipendier).

Efter ansökan fattas beslut om tilldelning av SFVH:s resestipendium av en jury bestående av tre ledamöter som utses av SFVH:s styrelse, men i vilken ingen styrelsemedlem kan ingå. Mandatperiod för jurymedlem är tre år, men första gången juryn utses kommer mandatperioden att vara antingen ett, två eller tre år för dem som utses.

Styrelsen har beslutat att jurymedlem skall ha vetenskaplig skolning motsvarande minst masterexamen. Inom juryn ska finnas kompetens avseende vårdhygien inom tandvård, steriliseringsverksamhet, vård och omsorg samt veterinärmedicin. Jurymedlem ska vara medlem i SFVH.

Styrelsen inbjuder nu alla medlemmar i föreningen att nominera ledamöter till stipendiejuryn. Intresserad medlem kan också nominera sig själv. Nomineringen ska innehålla namn och kontaktuppgifter för den föreslagna jurymedlemmen samt information om akademisk grad och vilken/vilka kompetenser enligt ovan den nominerade har.

För att behandlas ska nominering vara styrelsen tillhanda på mailadress styrelsen@sfvh.se senast 28/2 2017.

Välkommen med din nominering!

Styrelsen för SFVH genom

Ingemar Qvarfordt, ordförande

Arkiv