Verksamhetsplan, ny arbetsgrupp mm.

Styrelsen har fastställt en verksamhetsplan för 2017/2018. Du hittar den på Om SFVH / Verksamhetsplan.

En ny arbetsgrupp - HOBIT - har startat. Målet är att ta fram en tydlig arbetsbeskrivning för hygienombud inom tandvården samt checklistor för mätning av följsamhet till rengöringsprocesser gällande instrument, maskiner och ytor på behandlingsrum före, under och efter tandbehandling.  Du kan läsa hela projektplanen om du går till Om SFVH / Arbetsgrupper.

IFIC anordnar sin årliga internationella vårdhygieniska konferens i Sao Paolo den 27 - 30 september 2017.

Under hösten anordnas nordiska och nationella vårdhygieniska konferenser i Norge och Danmark. Under Länkar kan du klicka dig vidare till de norska och danska vårdhygieniska föreningarna för mer information.

Sök gärna SFVH:s resestipendium. Sista ansökningsdag 31 oktober. Läs mer på Om SFVH / Stipendier.

 

 

 

Arkiv