Upprop om utformning av ny utbildning i vårdhygien/smittskydd

Bästa föreningsmedlemmar!

Som säkert många av er känner till kommer Nordic School of Public Health (NHV) efter beslut 14 juni 2013 i Nordiska Ministerrådet för social- och hälsofrågor (NMR-S) att läggas ned 31 december 2014. I och med det upphör också den sedan 2007 bedrivna Diplomutbildningen (60 ECTS) i folkhälsovetenskap med inriktning mot smittskydd/vårdhygien.

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) har sedan starten verkat för utbildningens långsiktiga överlevnad och även efter nedläggningsbeslutet i skrivelser sökt påverka ansvariga myndigheter att aktivt arbeta för att en ersättningsutbildning vid ett eller flera nationella ackrediterade lärosäten, helst i nordiskt samarbete, snarast förverkligas.

Ämbetsmannakommittén för social- och hälsofrågor (ÄK-S) vid NMR-S har nu beslutat tillsätta en nordisk arbetsgrupp vars uppdrag ni kan läsa om i dokumentet ”Mandat for arbetsgruppe – nordisk samarbejde om uddannelse angående infektionssygdomme hospitalshyiejne”, här finns länk.

SFVH har erbjudits komma med synpunkter på innehåll och utformning av en sådan utbildning av den svenska representanten i arbetsgruppen, statsepidemiolog Anders Tegnell vid FoHM. Arbetsgruppen träffas första gången den 28 april 2014 och ett färdigt förslag från arbetsgruppen ska lämnas till ÄK-S den 10 augusti 2014.
Det är alltså mycket bråttom!
 

Styrelsen ber nu alla medlemmar inkomma med synpunkter

Utgå gärna från den befintliga utbildningen vid NHV, beskriv vad som är bra eller mindre bra i såväl upplägg som innehåll, vad som eventuellt bör läggas till eller dras ifrån; examen eller ej, möjlighet till Master eller ej, kostnadsfri eller ej, deltid eller heltid, fördelning mellan folkhälsovetenskaplig del och speciell del, med flera aspekter.

Skicka dina synpunkter till styrelsen styrelsen@sfvh.se senast 24 april 2014 kl 12.00.

Styrelsen kommer att sammanställa svar

Sammanställning av svar skickas till Anders Tegnell vid FoHM som förhoppningsvis kan utgöra en checklista för Vårdhygiensveriges behov att ta med i arbetsgruppens diskussioner.

Har du frågor kontakta ingemar.qvarfordt@nhv.se

 

Länk till brev gällande upprop, här

 

Vänliga hälsningar,

Ingemar Qvarfordt
Ordförande SFVH
2014-04-15

 

Svar skickat

SFVH har nu lämnat synpunkter på utformning och innehåll på ny utbildning i smittskydd/vårdhygien till Anders Tegnell och ÄK-S arbetsgrupp inför deras första möte måndagen den 28 april. Styrelsen tackar enskilda och grupper av medlemmar som trots mycket kort tid har bidragit.

Länk till brev till Anders Tegnell.

Arkiv