Tyck till om innehållet i BOV dokumentet 2:a upplagan!

Sedan den nuvarande upplagan av BOV presenterades har det skett en betydande utveckling inom vården som även påverkar organisation och lokalplanering. Bland annat har Tekniska specifikationen SIS-TS 39:2012 utkommit. Detta har gjort att det finns behov att se över innehållet i BOV dokumentet.

Styrelsen för SFVH har därför beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att revidera BOVen.

Jag kommer att fungera som ledare för arbetet. Inför arbetet vill jag efterhöra era synpunkter.

Vilka avsnitt tycker du behöver moderniseras? Vad saknas i dokumentet? 

Motivera gärna synpunkterna eller exemplifiera vad som behöver korrigeras.

Ange gärna även de avsnitt som ni tycker fungerar utan förändringar.

Tacksam för återkoppling - det är värdefullt för det fortsatta arbetet.

Sänd synpunkter till:  rolf.lundholm@vll.se

 

Tack på förhand!

Rolf Lundholm

hygienläkare

Vårdhygien

Norrlands universitetsjukhus

901 85 Umeå

Arkiv