Svenska Hygienpriset 2017 - dags att nominera

Nominera någon som har åstadkommit en förändring!

Vårdrelaterade infektioner är ett känt problem inom all vård och omsorg.
Kontakterna mellan de olika vårdformerna är täta och risken för smittspridning är stor. Det förebyggande arbetet är av största vikt.

Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa
goda hygienrutiner för att uppnå en god hygienisk standard.

Svenska hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet, i hälso-och sjukvård, äldreomsorg, tandvård eller veterinärmedicin inklusive deras serviceverksamheter.

Länk till nomineringsinformation. Ladda gärna ner informationen och sprid den i dina professionella nätverk.

Arkiv