Svenska Hygienpriset 2015 - dags att nominera

Nominera någon som har åstadkommit en förändring! 


Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom all vård och omsorg. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är täta och risken för smittspridning är stor.
Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner.


Svenska hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som genomfört åtgärder som givit förbättringar inom hygienområdet, i hälso-och sjukvård, äldreomsorg, tandvård eller veterinärmedicin inklusive deras serviceverksamheter.


Juryn består av sakkunniga i Svensk Förening för Vårdhygien: Birgitta Lönnberg, hygien- sjuksköterska Landstinget Gävleborg; Inger Spencer, hygienansvarig Folktandvården Västra Götaland; Inga Zetterqvist, hygiensjuksköterska Folkhälsomyndigheten;  Katja Urwitz Iversen, överläkare Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


Övriga i projektgruppen: Peter Thore


Prisutdelare: Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbottens Läns Landsting och Ingemar Qvarfordt, ordförande Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH)


Förslag på pristagare kan inkomma från organisation/företag/ arbetsplats eller enskild person. Det ska innehålla namn, adress och mailadress på nominerad med en motivering. OBS! Även namn adress och mailadress till den som skickat in nomineringen ska bifogas. 


Förslag mailas till inger.spencer@vgregion.se senast 13 mars 2015 Vid eventuella frågor ring Inger Spencer 010-441 70 99


Prisutdelning sker i samband med Svensk Förening för Vårdhygiens hygiendagar i Umeå den 16 april 2015


Välkommen med din/er nominering!  

 

Länk till Informationsblad som du kan ladda ner och sprida i vida kretsar.

Arkiv