Styrelsen tackar alla medlemmar som lämnat synpunkter på förslaget till nya stadgar för SFVH

Du hittar synpunkterna och styrelsens svar här.

Alla medlemmar i SFVH har fått möjlighet att komma med synpunkter fram till den 15 november 2013 på det förslag till nya stadgar för föreningen som tagits fram av en arbetsgrupp i samarbete med styrelsen.

För fullständigt stadgeförslag se nyhet 2013-10-30

Planen är att ett slutgiltigt förslag ska läggas fram för omröstning på årsmötet i Umeå 2014. 

Arkiv