Sterisol delade ut 2014 års stipedium

Stort grattis till Anne Charlotte Brodén och Christina Cammerud som erhåller Sterisol stipedium 2014 på 20 000 kronor

"Rena händer allas ansvar"

Anne Charlotte Brodén fick ta emot stipediet som ägde rum i Umeå på Svensk förenings för vårdhygiens hygiendagar 11 mars 2014.

Östergötlands län har under flera år legat högt i punktprevalens (PPM) mätningar vårdrelaterade infektioner (VRI). En del i arbetet är att utbilda all vårdpersonal i basala hygienrutiner. Nya studier belyser också vikten av patient och besökarens handhygien för att minska risken för VRI och spridning av antibiotikaresistens.

Anne Charlotte Brodén och Christina Cammerud  vill ta fram "basinformation" om handhygienen riktad till patienter och anhöriga och besökare samt testa olika informationssätt för att på ett effektivt sätt nå fram och kunna sprida budskapet "Rena händer allas ansvar".

Hygienombuden, som är vårdhygiens förlängda arn ute i verksamheten, kan få ett konkret förbättringsområde att jobba med på den egna enheten. Att betona patienters och besökares handhygien kan stärka personalens roll som förebild till att följa de basala hygienrutinerna.

God handhygien hos personal, patiener och besökare leder till en ökad patientsäkerhet och en minskad risk för VRI.

      

Arkiv