Steriltekniska sektionen har upplösts

Steriltekniska sektionen har upplösts. En ny förening har bildats som heter Steriltekniska Föreningen.
Mer information finns på deras hemsida. Adressen dit är steriltekniska.se.

Arkiv