SODA är nu överlämnat till SIS

SODA:s grunddokument (Vägledning) samt bilaga 1 (Förebyggande underhållsprotokoll) och 2 (Smutstest mm.) har nu överlämnats från SFVH till SIS.

SIS kommer att integrera SODA-dokumenten i den nya utgåvan av HB600, företrädesvis som ett annex. 

Bilaga 3 (Kravspec, ännu ej publicerad) och 4 (Utbildningsplan) behålls av SFVH och styrelsen ska se över hur dessa kan förvaltas och revideras på bästa sätt.


SFVH:s styrelse tackar varmast alla dem som medverkade i SODA-arbetsgruppen för stort engagemang och nedlagt arbete. 


SFVH ordförande

Ann Tammelin

Arkiv