SIS/TK 108 Renrum bjuder in till seminarium den 7 maj

SS-EN ISO 14644 - Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer

När?

Onsdagen den 7 maj 10:30 – 12:30,

Var?

SIS, Sankt Paulsgatan 6, Stockholm

Anmälan till sven.radhe@sis.se

Seminariet är avgiftsfritt.

Program:

Information om pågående revidering av

  • SS-EN ISO 14644-1, Klassificering av luftburna partiklar och
  • SS-EN ISO 14644-2, Provning och övervakning för verifiering av fortsatt överensstämmelse med ISO 14644-1

Berit Reinmüller, Chalmers Tekniska Högskola

  • Information om SS-EN ISO 14644-3, Provningsmetoder

Lars Jansson, Projektengagemang

  • Information om pågående revidering av SS-EN ISO 14698, Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Kontroll av mikrobiologiska föroreningar – Mikrobiologiska renhetsnivåer

Bengt Ljungqvist, Chalmers Tekniska Högskola

  • Översikt över övriga delar av SS-EN ISO 14644, Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer

Sven Radhe, SIS

 

Arkiv