SFVH har svarat på remiss från Socialstyrelsen - om hälsoundersökning av asylsökande

Inkommen remiss från Socialstyrelsen den 15 maj 2013.

SFVH har fått en remiss om föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande att yttra sig om.

SFVH har gett medlemmarna möjlighet att inkomma med synpunkter till styrelsen@sfvh.se till den 8 juni 2013 på inkommen remiss. Styrelsen har sammanställt inkomna svar och skickat in svar till Socialstyrelsen den 10 juni 2013, se nedan svar från SFVH på remiss skickat till Socialstyrelsen

 

Bilagor till remiss:

Vid frågor kontakta

SFVH ordförande ann.tammelin@sll.se

 

Arkiv