SFVH har lämnat skrivelse till Socialdepartimentet angående nedläggning av NHV

SFVH har nåtts av informationen att Nordic School of Public Health (NHV) i Göteborg med största sannolikhet kommer att läggas ner.

Styrelsen beklagar att den uppskattade och unika diplomutbildningen i Vårdhygien och smittskydd försvinner. Styrelsen hoppas givetvis att någon annan nordisk högskola/universitet är intresserad av att starta en liknande utbildning 

Läs mer på denna länk till NHV:s hemsida 


Diplomutbildningen i Vårdhygien och smittskydd, som getts vid NHV sedan 2007, har varit ovärderlig för den professionella utvecklingen. Utbildningen har haft hög akademisk nivå, den har getts på deltid vilket gjort den möjlig att genomföra för yrkesverksamma och den har lett till ökad nordisk samsyn och erfarenhetsutbyte inom vårt kunskapsområde. 

Styrelsen förstår att behovet av en gemensam nordisk högskola inom folhälsovetenskap inte är lika stort idag som för 60 år sedan, eftersom folkhälsovetenskap nu kan studeras vid många universitet/högskolor i de nordiska länderna. Men styrelsen beklagar djupt att en nedläggning av NHV också medför att den enda nordiska akademiska utbildningen inom ämnet Vårdhygien och smittskydd samtidigt upphör. Att denna utbildning är unik framhölls i rapporten från den utvärdering av NHV som gjordes hösten 2012.

Styrelsen har uppvaktat med en skrivelse till Socialdepartimentets ministrar vid Socialdepartementet och medlemmar i Nordiska ministerrådet för Social- och hälsopolitik (MR-S)

  • Göran Hägglund
  • Maria Larsson
  • Stefan Attefall
  • Ulf Kristersson

Länk till skrivelsen från SFVH

NMRs Generalsekretariat i Köpenhamn kommer att kalla rektor och styrelseordförande till ett möte i början av maj 2013, då man ska diskutera hur beslutet ska verkställas. 
Härefter beräknar NHV ha mer information om verksamheten under återstående period. 


För frågor kontakta: 

SFVH ordförande ann.tammelin@sll.se

Arkiv