SFVH har svarat på remiss om vård- och omsorgshund

Hundar används alltmer som en del i behandlingen inom vård- och omsorgsverksamheter. Socialstyrelsen får allt fler frågor, både från verksamheterna och från enskilda, om vilka regler som gäller då hundar används som en del i behandlingen inom vård- och omsorgsverksamheter. Därför har Socialstyrelsen, i samverkan med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, tagit fram en vägledning till de författningar som gäller då hundar används.

Vägledningen riktar sig främst till verksamhetsansvariga och till ansvariga vid de företag som erbjuder hundar till vård och omsorg. 

 

SFVH har givit medlemmarna möjlighet att inkomma med synpunkter till styrelsen@sfvh.se till den 12 april 2014 på inkommen remiss.

Styrelsen har sammanställt inkomna svar och skickat svar den 14 april 2014 till Socialstyrelsen. SFVH:s svar baseras på synpunkter som inkommit från föreningsmedlemmar.

Här nedan finns underlagen till remiss och svar från SFVH

  • Länk till dokument, här
  • Länk till sammanställning av svar på remiss från SFVH, härDet pågår arbete med ett så kallat expertdokument där man ska ge vägledning för det vardagliga arbetet med vård- och omsorgshund. SFVH:s representant i expertgruppen är Birgitta Lytsy. 
 

Vid frågor kontakta: ann.tammelin@sll.se

Arkiv