SFVH har fått departementspromemoria

En remiss från Socialdepartementet. "En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst" 

I promemorian läggs förslag som ska leda till en förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Myndigheternas kunskapsstyrning ska bli samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare, olika professioner och huvudmän har. 

De förslag som presenteras är väsentliga för alla som arbetar inom vårdhygien, vård- och omsorg, tandvård, smittskydd med mera. Bland annat beskrivs en ny ansvarsfördelning mellan Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. 

Länk till remissen, här 

Synpunkter skickas till styrelsen@sfvh.se senast den 30 maj 2014. 

Arkiv