Remiss Vårdrelaterad smittspridning vid pandemisk influensa

Inkommen remiss till SFVH från arbetsgrupp i uppdrag från Socialstyrelsen

Per Nilsson, Karin Medin och Lisbeth Karlsson fick i uppdrag från SFVH hösten 2012 att i uppdrag från Socialstyrelsen revidera dokumentet Vårdrelaterad smittspridning vid pandemisk influensa, ett kunskapsunderlag.

Arbetsgruppen vill nu ge föreningens medlemmar tillfälle att ha synpunkter på denna reviderade version.

Arbetsgruppens ambition har varit att inventera publicerade studier och rapporter från pandemin 2009-10 A(H1N1)pdm09 men också relevanta nyare studier avseende säsongsinfluensa. Dokumentet är i nuvarande version inte komplett i avseendet att referenslistan under redigering!

Arbetsgruppen hoppas ändå att det kan remitteras för synpunkter på text och faktainnehåll. 

Tacksamma om remisstiden kan hållas kort, förslagsvis önskas synpunkter senast 27 december 2013.

Länk till remissversion Vårdrelaterad smittspridning vid pandemisk influensa

Svar till lisbeth.karlsson@vgregion.se

Frågor:

Lisbeth Karlsson 
Överläkare 
Vårdhygien 
SÄS, Borås 
50182 Borås 
033/6162916 
0736/270447 

Arkiv