Remiss svar till Stramaverket - 10 punktsprogram mot antibiotikaresistens i sjukvården

SFVH har svarat på remiss den 24 januari 2014 från Stramanätverket och Svenska Infektionsläkarföreningen som har reviderat 10-punktsprogrammet mot antibiotikaresistens inom slutenvården

Alla medlemmar fick möjlighet att inkomma med synpunkter till styrelsen@sfvh.se till den  20 januari 2014. Styrelsen har sammanställt svar till Stramanätverket 

Länk till remiss 10-punktsprogrammet mot antibiotikaresistens inom slutenvården

Länk till svar från SFVH på 10 punktsprogram mot antibiotikaresistens i sjukvården

 

Frågor kontakta ann.tammelin@sll.se

Arkiv