Protokoll från SFVH:s årsmöte 2015

Nu kan Du ta del av protokollet från föreningens årsmöte som hölls i Umeå den 16 april.

Gå till Årsmöte (i vågräta listen ovan) och sedan till Årsmöte 2015.

Arkiv