PRISS - reviderade rekommendationer

PRISS fyra expertgrupper har nu reviderat sina rekommendationer. De gäller i första hand patienter som genomgår ortopedisk proteskirurgi (höft och knä), men innehåller mycket information och råd som även kan tillämpas inom annan kirurgi.

Länk till dokumenten:

http://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/rekommendationer/

Arkiv