Nytt endoskopdokument - öppet för synpunkter till 30 september

Svensk Förening för Vårdhygien tillsatte hösten 2018 en arbetsgrupp som skulle arbeta fram ett dokument avseende krav på mikrobiologisk provtagning av flexibla endoskop med kanaler och diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop, samt tolkning av provsvar.

Arbetsgruppen har nu tagit fram en remissversion av dokumentet, och du är välkommen att lämna synpunkter fram till den 30 september.

Klicka här för att komma till dokumentet Mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop och diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop - vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer.

För att lämna remissvar laddar du ner denna excelfil. skriver in dina synpunkter och mailar filen till Aino Kempe, aino.kempe@vgregion.se.

 

Arkiv