Nya stadgar antagna på årsmötet i Umeå

På årsmötet den 11 mars 2014 antogs nya stadgar för Svensk förening för Vårdhygien.

Länk till nya stadgar finner du, här

Redan år 1968 bildades svensk intresseförening ”Centralsteriliseringsklubben”

Det var efter mönster från den brittiska ”Central Sterilising Club”. 
Föreningens syfte var då att tillgodose erfarenhetsutbyte och vidareutbildning för befattningshavare inom de verksamhetsområden som idag kallas vårdhygien respektive steriliseringsverksamhet. Efter några år formaliserades verksamheten och föreningen fick namnet Svensk Förening för Sterilisering och Sjukhushygien.

Läs mer i dokument som beskriver bildande av Centralsteriliseringsklubben daterat 15 december 1967.

Dokument finner du, här

Föreningen bytte namn år 2000 till Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH). 

Föreningen har alltsedan den grundades varit ett gemensamt forum för läkare och sjuksköterskor samt andra personer med ett professionellt intresse av vårdhygien, till exempel tandläkare, tandsköterskor, steriltekniker, veterinärer, mikrobiologer och biomedicinska analytiker.

Föreningen består idag av fyra sektioner och en leverantörsgrupp. Sektionerna är: läkarsektionen, hygiensjusköterskesektionen, tandvårdssektionen och steriltekniska sektionen.


 

Arkiv