Nordisk hygienkongress på Svenska Mässan i Göteborg 10-12 september 2014

Nordiskt samfund för hygiensjuksköterskor anordnas på Svenska Mässan i Göteborg den 10-12 september 2014. Senast det ägde rum var i Vasa år 2011
 

Tema

  • Smittskydd/vårdhygien - ett område i rörelse Var är smittskydd/vårdhygien idag? 

 

Programmet innehåller många av de utmaningar som vi står inför idag såsom:

  • förändringsarbete och implementering
  • multiresistenta bakterier i vården inom och utanför sjukhusen
  • indikatorer och förbättringsarbete 

 

 Program och annan information om Nordisk hygienkongress kan du läsa mer, här 
 

Målgrupp för konferensen 

  • Hygiensjuksköterskor samt andra professioner inom vårdhygien och smittskydd och annan hälso- och sjukvårdspersonal med intresse för vårdhygieniska frågor i de nordiska länderna. 


Vad är Nordiskt samfund för hygiensjuksköterskor? 

Nordisk sammanslutning för Hygiensjuksköterskor 
startade 2003 med målet att stärka det nordiska vårdhygieniska samarbetet genom att arrangera Nordisk hygienkonferens. 
 

Välkomna

Arkiv