Motioner till årsmötet 2017

SFVH:s årsmöte 2017 kommer att hållas den 5 april i samband med Hygiendagarna i Västerås. Kallellse till årsmötet publiceras senare.

Motioner till årsmötet - från enskild medlem eller grupp av medlemmar - ska vara styrelsen tillhanda senast den 22 februari 2017.

Maila motioner till styrelsen@sfvh.se

Arkiv