Motioner till årsmötet 2016

 

SFVH:s årsmöte 2016 kommer att hållas den 19 april i samband med Hygiendagarna i Västerås. Kallellse till årsmötet publiceras senare.

Motioner till årsmötet - från enskild medlem eller grupp av medlemmar - ska vara styrelsen tillhanda senast den 8 mars 2016.

Maila motioner till styrelsen@sfvh.se

Arkiv