Lex Maria försvinner - remiss från SoS om ny föreskrift

 

Nya regler ska förebygga vårdskador och öka lärandet

Varje år drabbas tusentals patienter av vårdskador. Socialstyrelsen presenterar nu ett förslag till nya föreskrifter som syftar till att stärka vårdgivarnas systematiska patientsäkerhetsarbete.

De nya föreskrifterna ska ersätta de tidigare lex Maria-föreskrifterna och planeras träda i kraft kring halvårsskiftet 2017.

Läs mer på:

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/nyareglerskaforebyggavardskadorochokalarandet

SFVH har fått förslaget på remiss och vi vill nu gärna få in synpunkter från medlemmarna för att kunna lämna ett remissvar till Socialstyrelsen.

Maila dina synpunkter senast den 15 december 2016 till styrelsen@sfvh.se.

Länk till förslaget

Länk till konsekvensutredning

Länk till SFVH:s remissvar

 

Arkiv