Hygiensjuksköterska och hygienläkare till FoHM:s Stramaråd

Mandaten för SFVHs representanter i Folkhälsomyndighetens Stramaråd går ut vid årsskiftet. Folkhälsomyndigheten har nu inbjudit SFVH att nominera två hygienläkare och två hygiensjuksköterskor för en ny tvåårsperiod. Bland dessa kommer sedan myndigheten att välja en från vardera professionen. Styrelsen för SFVH vill nu be dig som är intresserad av att representera SFVH i denna grupp att anmäla ditt intresse till styrelsen, mailadress styrelsen@sfvh.se senast 23/12. Styrelsen kommer sedan att ge alla som anmält sig besked om de blivit nominerade eller ej.

Välkommen med din anmälan!

SFVH:s styrelse genom

Ingemar Qvarfordt, ordförande

Arkiv