Engångsärmar - Arbetsdomstolen dömde till Folktandvårdens fördel

Den 20 december 2017 meddelades Arbetsdomstolens dom i målet mellan Folktandvården i Stockholm och diskrimineringsombudsmannen.

En anställd hade anmält Folktandvården till DO då hon ansåg att det var indirekt diskriminering att inte få använda engångsärmar i det patientnära arbetet. 

Arbetsdomstolen ansåg inte att hon var utsatt för diskriminering och dömde till Folktandvårdens fördel. Domen kan inte överklagas.

Du kan läsa domen i sin helhet på Arbetsdomstolens webbplats. Klicka här.

Arkiv