Budgeten för Infektionsverktyget reduceras kraftigt 2014

SFVH har tillsammans med Stramanätverket uttryckt sin oro i ett brev till Landstingsdirektörsföreningen och chefen för SKL:s avdelning för vård- och omsorg.

Länk till brev

 

Bakgrund

Arbetet med Infektionsverktyget har sin grund i SKL:s Patientsäkerhetssatsning. Såväl vårdrelaterade infektioner som felaktiga eller onödiga antibiotikaordinationer hör till de största patientsäkerhetsproblemen i dagens hälso- och sjukvård.

Vid landstingsdirektörsmötet i maj 2010 fattades ett beslut om att utveckla och införa en nationell lösning för registrering, bearbetning och återkoppling av information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaordinationer – Infektionsverktyget. 

Infektionsverktyget arbetar för att skapa ett nationellt enhetligt IT-stöd som ska användas i lokalt förbättringsarbete.

 

Syfte

Syftet är att förebygga vårdrelaterade infektioner och förbättra kvaliteten i användningen av antibiotika 

Kontaktperson från SFVH

Ann Tammelin, ordförande 
Överläkare 
Vårdhygien Stockholms län 

Tel. 08-616 39 21 

Arkiv